014 Membranje: Uslužbenci Siegfrieda Kracauerja z Gorazdom Kovačičem

Uslužbenci so najbolj množična družbena skupina, ki se ne prepozna kot družbena skupina. Največ jih najdemo v storitvenih in uradniških dejavnostih. Ponotranjili so poslušnost in prepričanje, da živijo za svoje delo.

Nemški sociolog Siegfried Kracauer je svojo študijo uslužbencev napisal le malo pred veliko gospodarsko krizo leta 1929, ki je med drugim pospešila tudi vzpon nacizma v Nemčiji. Proučil je uslužbence v tedanjem Berlinu – meščane, ki niso bili več klasični meščani, ampak so se morali zaposlovati v državni upravi, podjetjih, trgovskih središčih in drugih velikih zaposlovalcih, ki so iskali poslušnost in prilagodljivost.

Kracauerjevi opisi so stari skoraj 90 let, a v njih že takrat ni manjkalo časopisnih oglasov za beljenje zob, barvanje las in drugih pripomočkov za ohranjanje konkurenčnosti v diktaturi mladostnega videza. Ali nasvetov, kako službeno izgorelost tolažiti s športom in zabavo. Uslužbenci zato zvenijo nevarno sodobno, je povedal sociolog in zgodovinar Gorazd Kovačič. Saj vse več ljudi že išče gospodarja, ki jim bo z uniformami, korakanjem in veliko idejo povrnil izgubljeni smisel.

 

Povezave:

Mladina: Gorazd Kovačič: »Boj za dosegljive konkretne cilje je zame prepričljivejši od splošne kritike vsega in govorjenja o utopiji.«

DPU: Gorazd Kovačič: Zakaj je postalo nesmiselno študirati?

 

Gorazdova bralna priporočila:

Arendt, Hannah: Eichmann v Jeruzalemu

Arendt, Hannah: Izvori totalitarizma

Arrighi, Giovanni: Dolgo dvajseto stoletje

Beauvois, Jean-Leon: Razprava o liberalni sužnosti

Bourdieu, Pierre: Homo academicus

Canfora, Luciano: Demokracija

Drenovec, Franček: Kolaps elite

Foucault, Michel: Nadzorovanje in kaznovanje

Habermas, Jurgen: Strukturne spremembe javnosti

Kurz, Robert: Svet kot volja in dizajn

Kymlicka, Will: Sodobna politična filozofija

Sieder, Reinhard: Socialna zgodovina družine

Wacquant, Loic: Zapori revščine

 

Avtorja: Darja Potočan in Lenart J. Kučič
Naslovna fotografija: Lenart J. Kučič
Produkcija: Milan Fras, Marsowci