042 Membranje: zapiranje revščine z Draganom Petrovcem

Revni so sami krivi, da so revni. Revščina je posledica značajske in moralne šibkosti. Revni so grešniki. Grešniki so slabi, slabe pa je treba zapreti. Zato je v zaporu toliko revežev.

O tej preprosti formuli je pisal francoski sociolog in socialni antropolog Loic Wacquant v knjigi Zapori revščine (*cf, 2008). V knjigi je predstavil nekatere trende v politiki kaznovanja, ki se iz ZDA širijo v Evropo: podaljševanje zapornih kazni, privatizacija zaporov in širjenje zaporniških razmer v civilno družbo – od prehodnih centrov za tujce do urbanih getov.

O zaporih in kaznovanju sva se pogovarjala s penologom, profesorjem in raziskovalcem Draganom Petrovcem, ki je zelo dobro spoznal problematiko zaporov. Več let je vodil ženski zapor na Igu, uvedel drugačen (odprt) režim zapora in pri tem ugotovil, da je osebje včasih težje spreobrniti kot zapornike.

 

Povezave in knjige:

Mladina: Dr. Dragan Petrovec, penolog

Dragan Petrovec: Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe (Sanje, 2017), Nasilje pod masko (Sanje, 2016)

 

Avtorja: Darja Potočan in Lenart J. Kučić
Naslovna fotografija: Lenart J. Kučić
Produkcija: Milan Fras